The «Goryachko, Niadzvetski and Partners» (GN & P)

?   220034, Minsk, Belarus, Krasnozvezdnaya str., 18B, of. 309

?   +375 17 397 87 34

?   +375 17 397 87 34

mail@ gnp .by

Mon - Fr: 9:00 - 18:00