The «Goryachko, Niadzvetski and Partners» (GN & P)

✔   220034, Minsk, Belarus, Krasnozvezdnaya str., 18B, of. 309

℡   +375 17 285 30 34

℻   +375 17 284 00 77

mail@ gnp .by

Mon - Fr: 9:00 - 18:00